Eerste tien Vlaardingse statushouders gestart

Persoonlijke begeleiding, ondersteuning en ontwikkeling
Maatwerk-aanpak voor statushouders in Vlaardingen

De eerste tien Vlaardingse statushouders zijn gestart in De Maatwerkplaats. Dit houdt in dat ze persoonlijke begeleiding en ondersteuning krijgen van een coach en dat ze samen met die coach een plan maken dat aansluit op hun persoonlijke situatie. Om actief te kunnen meedoen in de stad. Wethouder Jacky Silos nam een kijkje bij Buurtpunt Groot Ambacht.

Statushouders – mensen met een verblijfsvergunning voor in elk geval vijf jaar – moeten inburgeren. Dat betekent dat ze de Nederlandse taal leren en gaan werken, betaald of als vrijwilliger. Daarbij lopen ze vaak op tegen problemen. De honderd Vlaardingse deelnemers die tot 2022 meedoen aan De Maatwerkplaats hebben moeite met het vinden van (vrijwilligers)werk door bijvoorbeeld analfabetisme, psychosociale problemen en posttraumatische stress. Uit ervaringsonderzoek is bekend dat intensieve begeleiding en meer maatwerk tot betere resultaten leidt.

Meedoen
De maatwerk-aanpak gaat niet alleen over het leren van de taal en het vinden van (vrijwilligers)werk, maar ook om zaken als gezondheid, uitvinden wat je wilt en kunt en meedoen in de samenleving. De deelnemers geven aan dat ze het fijn vinden dat de taallessen zo praktijkgericht zijn waardoor ze er meteen iets aan hebben. Ze willen graag een betaalde baan en hopen dat ze door dit traject verder komen. Overigens is meedoen in De Maatwerkplaats geen vrijblijvende exercitie: zowel de statushouders als de gemeente hebben rechten én plichten en trekken hierin samen op.

Samenwerking
De gemeente Vlaardingen, Schiedam en Maasluis werken samen in De Maatwerkplaats. Met behulp van een subsidie van het Europese Fonds voor asiel, migratie en integratie zullen in totaal 250 statushouders meedoen, waarvan 100 in Vlaardingen. Vanaf 1 januari 2021 wordt de nieuwe Wet inburgering ingevoerd. De lessen en ervaringen opgedaan in De Maatwerkplaats worden hierin meegenomen.