Meer over de methode

Veel van de deelnemers aan De Maatwerkplaats begrijpen weinig van de taal en de Nederlandse maatschappij en hebben desondanks een manier gevonden om in Nederland te (over)leven. Daarom voelen zij niet altijd de noodzaak om zich te ontwikkelen en het is moeilijk om hen vast te houden en hen te stimuleren om zich te ontwikkelen.

Belangrijke rol van de coach

Wat zij vooral nodig hebben is het gevoel van begrepen te worden en weten dat zij veilig zijn. Ook hebben zij behoefte aan duidelijkheid en willen ze weten dat zij niet weer van het kastje naar de muur gestuurd worden. Door een persoonlijke coach in te zetten leggen we hiervoor een goede basis.

De rol van de coach is de statushouder aan zich te binden.  Daarom is hebben we hiervoor mensen aangetrokken die zelf ervaringsdeskundige zijn, dus ex-vluchteling, die de moedertaal van de statushouders spreken en de cultuur kennen en hiermee om kunnen gaan.

De coach is voor de statushouder het vast aanspreekpunt bij alle stappen die hij of zij zet. Voor de statushouder is de coach:

 • De persoon die aanwezig en zichtbaar is bij al zijn of haar stappen binnen De Maatwerkplaats.
 • De persoon die hem of haar herinnert, motiveert, stimuleert en activeert door gesprekken te voeren, brieven of mails te sturen, te bellen of te appen.
 • De persoon die hem of haar begeleidt om stappen vooruit te zetten op het gebied van zelfredzaamheid en die belemmeringen bespreekt.
 • De persoon die helpt om belemmeringen weg te halen of verwijst naar organisaties of hulp die helpen om problemen op te lossen.

Traject bij De Maatwerkplaats

Het traject van een statushouder bij De Maatwerkplaats bestaat uit deze stappen:

 1. Selectie van statushouders door Stroomopwaarts (SOW).
 2. Groepsbijeenkomst met uitleg over het project door SOW, coaches en taalaanbieder.
 3. Basisintake door coach en werkconsulent SOW.
 4. Brede intake (uitvraag op persoonlijke levensgebieden) door coach.
 5. Besluit of statushouder kan instromen.
 6. Routeplan: individuele ontwikkelingsdoelen opstellen; tussentijds evalueren en nieuwe doelen stellen.
 7. Taaltoets afleggen (nulmeting).
 8. Deelnemen aan één of twee activiteiten (taal & empowerment en/of vakroute om te oriënteren op de Nederlandse arbeidsmarkt, met vaktechnisch taalonderwijs).
 9. Indien nodig: begeleiding bij vergroten zelfredzaamheid, wegnemen van kleine belemmeringen of doorverwijzen naar organisaties bij grote belemmeringen.
 10. Taaltoets (eindmeting).
 11. Eindgesprek en resultaatbepaling.

Afhankelijke van de complexiteit, problematiek, mate van motivatie en talent duurt een traject 3 tot 9 maanden.