Over De Maatwerkplaats

Wat doen wij?

Bij De Maatwerkplaats maakt elke deelnemer een plan op maat en krijgt persoonlijke begeleiding van een coach. De aanpak zal van deelnemer tot deelnemer verschillen, het doel is telkens het vinden van een eigen, waardevolle plek in de samenleving. Daarom staat het ontwikkelen van de deelnemer centraal. De Maatwerkplaats biedt de deelnemers activiteiten aan gericht op taal, empowerment en kennismaking met verschillende beroepen. De coach stimuleert en motiveert de deelnemers om nieuwe stappen te zetten. Om bijvoorbeeld contact te leggen met buren en het maken van nieuwe vrienden. Om uit te vinden waar hun aanleg en interesses liggen, om op zoek te gaan naar vrijwilligerswerk en als het even kan: een betaalde baan. Andere belangrijke aandachtspunten zijn gezondheid en het gevoel ook hier thuis te zijn. Dit alles verstaat De Maatwerkplaats onder integratie en participatie.

Meer over de methode van De Maatwerkplaats

Voor wie?

De deelnemers aan De Maatwerkplaats zijn afkomstig uit niet-westerse landen en hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dat komt bijvoorbeeld door analfabetisme, lage opleiding, fysieke problemen of posttraumatische stress. Stroomopwaarts selecteert vanuit de participatiewet de deelnemers. Het maatwerkplan dat deze deelnemers met De Maatwerkplaats afspreken, is daarom niet vrijblijvend.

Wie zijn wij?

De Maatwerkplaats is een samenwerking tussen de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam, Stroomopwaarts, Stichting Novum NL, Nextworker/De Beroepentuin en Rijnmond-Bouw.

De Maatwerkplaats bestaat in ieder geval tot 1 januari 2022 en is mede mogelijk door subsidie van het Europese Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie.

Europese subsidie voor De Maatwerkplaats

Het project De Maatwerkplaats staat voor een intensieve, inclusieve en flexibele (gezinsgerichte) aanpak. Door te doen en te ervaren ontwikkelen de betrokkenen samen een methodiek. Elke gemeente kan deze methodiek overnemen.
We ontvangen voor De Maatwerkplaats subsidie uit Europa. Dat is mooi; vooral ook omdat blijkt dat de statushouders vertrouwen hebben in Europa. Maar aan deze subsidie zijn ook strikte voorwaarden verbonden.